CURSURI PERFECTIONARE FUNCTIONARI PUBLICI 2017

 NOU ! DESCARCA DE AICI OFERTA CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI MUNTE SEPTEMBRIE-DECEMBRIE 2017

DESCARCA DE AICI FORMULAR CERERE DE INSCRIERE CURSURI PERFECTIONARE MUNTE 2017

DESCARCA DE AICI TEMATICA AFERENTA CURSURILOR DE PERFECTIONARE 2017

 Precizari si instructiuni inscriere cursuri: 
Taxa de curs ramane aceeiasi, respectiv = 730 LEI cu tva inclus

IMPORTANT ! Atat serviciile de formare profesională cod CPV 80530000-8, cat si cele hoteliere cod CPV 55110000-4 sunt cuprinse in Anexa nr. 2 (servicii sociale si alte servicii specifice) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, fapt pentru care NU este obligatorie achizitia prin SEAP a acestor servicii.

 În acest caz, puteti achizitiona direct cursurile si serviciile de cazare cuprinse in ofertele noastre. Institutiile publice au obligatia sa aplice prevederile Capitolului III, secțiunea 1, Paragraful 9, art. 111 numai in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mare decat pragul de 3.312.975 lei.

Pentru cei care doresc totusi achizitia prin SEAP regasiti cursurile noastre in cataloagele ofertantilor nostri ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA, COLUMNA TRAINING CONSULTING si UNIVERS TRAINING

PUTETI UTILIZA SI NOTA JUSTIFICATIVA REGLEMENTATA DE ART. 43 DIN H.G. 395/2016, deoarece avem cel mai bun pret pentru cursurile de 7 zile, doar 730 lei cu TVA inclus, SAU DIN CATALOGUL SEAP AL FURNIZORILOR NOSTRI DE CURSURI AUTORIZATI !

> DESCARCA DE AICI MODEL NOTA JUSTIFICATIVA ART. 43 DIN H.G. 395/2016 <

> DESCARCA DE AICI MODEL PROCES-VERBAL SELECTIE OFERTE CURSURI <

e-licitatie

REGASITI CURSURILE DE 7 ZILE DIN OFERTELE NOASTRE SI IN CATALOGUL SEAP AL FURNIZORILOR NOSTRI. 

Ofertant: ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA > codurile produselor/serviciilor de la  01 Columna - curs 7 zile la 60 Columna curs 7 zile  

Ofertant: UNIVERS TRAINING > codurile produselor/serviciilor de la  01 Univers - curs 7 zile la 25 Univers - curs 7 zile

Ofertant : COLUMNA TRAINING & CONSULTING > codurile produselor/serviciilor de la  01 CTC - curs 7 zile la 25 CTC - curs 7 zile 

 CONTACT :

0724.39.49.14     0722.207.117     0751.43.49.71

Vă aşteptăm !