CURSURI PERFECTIONARE FUNCTIONARI PUBLICI 2018

DESCARCA DE AICI OFERTA CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI MUNTE IANUARIE-IUNIE 2018

NOU ! OFERTA CURSURI PERFECTIONARE FUNCTIONARI PUBLICI LITORAL 2018 

DESCARCA DE AICI FORMULAR CERERE DE INSCRIERE CURSURI PERFECTIONARE 2018 

DESCARCA DE AICI TEMATICILE AFERENTE CURSURILOR DE PERFECTIONARE 2018

 REGASITI CURSURILE DE 7 ZILE DIN OFERTELE NOASTRE SI IN CATALOGUL SEAP AL FURNIZORILOR NOSTRI ! 

e-licitatie

Ofertant: ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA > codurile produselor/serviciilor de la  01 COLUMNA - CURS 7 ZILE la 60 COLUMNA - CURS 7 ZILE  

Ofertant: UNIVERS TRAINING > codurile produselor/serviciilor de la  01 Univers - curs 7 zile la 25 Univers - curs 7 zile

Ofertant : COLUMNA TRAINING & CONSULTING > codurile produselor/serviciilor de la  01 CTC - curs 7 zile la 25 CTC - curs 7 zile 
Pentru identificarea in SEAP a serviciilor hoteliere furnizate de POPASUL HAIDUCILOR*** SINAIA datele sunt urmatoarele: operator economic CAZARE ANCA & LUCIAN SRL , COD PRODUS: CAZARE POPASUL HAIDUCILOR SINAIA, Denumire produs: SERVICII CAZARE CURSURI 7 ZILE COLUMNA, COD CPV  55100000-1 – Servicii hoteliere (Rev.2) , PRET: 1.750 LEI (TVA este 0 %)


Taxa de curs ramane aceeiasi, respectiv = 730 LEI cu tva inclus

IMPORTANT ! Atat serviciile de formare profesională cod CPV 80530000-8, cat si cele hoteliere cod CPV 55110000-4 sunt cuprinse in Anexa nr. 2 (servicii sociale si alte servicii specifice) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, fapt pentru care NU este obligatorie achizitia prin SEAP a acestor servicii.

 În acest caz, puteti achizitiona direct cursurile si serviciile de cazare cuprinse in ofertele noastre. Institutiile publice au obligatia sa aplice prevederile Capitolului III, secțiunea 1, Paragraful 9, art. 111 numai in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mare decat pragul de 3.312.975 lei.

Pentru cei care doresc totusi achizitia prin SEAP regasiti cursurile noastre in cataloagele ofertantilor nostri ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA, COLUMNA TRAINING CONSULTING si UNIVERS TRAINING

PUTETI UTILIZA SI NOTA JUSTIFICATIVA REGLEMENTATA DE ART. 43 DIN H.G. 395/2016, deoarece avem cel mai bun pret pentru cursurile de 7 zile, doar 730 lei cu TVA inclus, SAU DIN CATALOGUL SEAP AL FURNIZORILOR NOSTRI DE CURSURI AUTORIZATI !

> DESCARCA DE AICI MODEL NOTA JUSTIFICATIVA ART. 43 DIN H.G. 395/2016 <

> DESCARCA DE AICI MODEL PROCES-VERBAL SELECTIE OFERTE CURSURI <

e-licitatie

 CONTACT :

0724.39.49.14     0722.207.117     0751.43.49.71

Vă aşteptăm !

Cele mai bune cursuri de perfectionare pentru functionari publici, administratie publica si sectorul public ! 

A aparut oferta de cursuri perfectionare pentru functionari publici litoral 2018 !

Asteptam propunerile dumneavoastra de cursuri de perfectionare de 7 zile pentru administratia publica, sezon 2018, la adresa de mail columnatraining@gmail.com sau la telefoanele de mai sus !

Va multumim !

Furnizorii nostri de cursuri organizeaza programe de formare / cursuri functionari publici / cursuri de perfectionare / cursuri administratie publica / programe de perfectionare / perfectionare functionari publici / cursuri alesi locali / oferte cursuri perfectionare / oferte cursuri functionari publici / grile cursuri perfectionare / cursuri pentru alesii locali / cursuri urbanism / cursuri achizitii publice / cursuri asistenta sociala / cursuri situatii de urgenta / cursuri SSM / cursuri de perfectionare pentru functionarii publici / cursuri autorizate