AUTORIZĂRI

Autorizari ANC furnizori cursuri de perfectionare pentru sectorul public:

AUTORIZAŢIE ANC ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA (furnizor de formare inregistrat in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor cu numarul 40/8674/08.11.2018)

AUTORIZAŢIE ANC UNIVERS TRAINING (furnizor de formare inregistrat in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor cu numarul 40/9/12.01.2017)

AUTORIZAŢIE ANC COLUMNA TRAINING & CONSULTING (furnizor de formare inregistrat in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor cu numarul 40/8/12.01.2017):

CERTIFICARE ISO 9001:2015 – Activităţi de formare profesională

Furnizor cursuri: Asociația Universitară Columna

Adeverinta ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA cu domeniile ISO 9001:2015 certificate

Furnizor cursuri: Univers Training 

Adeverinta UNIVERS TRAINING SRL cu domeniile ISO 9001:2015 certificate

Furnizor cursuri: Columna Training & Consulting

Adeverinta COLUMNA TRAINING & CONSULTING SRL cu domeniile ISO 9001:2015 certificate