CURS ACHIZIŢII PUBLICE SEAP 2024

CURS ACHIZIŢII PUBLICE 2024 – PLANIFICARE, PROCEDURI ŞI ASIGURAREA LEGALITĂŢII (CURS PENTRU AUTORITĂŢILE CONTRACTANTE)

NOU ! GRILĂ CURSURI ON-LINE 2024 FORMARE ŞI PROMOVARE FUNCŢIONARI PUBLICI 5 ZILE/30 DE ORE CU DIPLOMĂ (conform art. 479, Cod administrativ) 4+1 gratuit

DESCARCĂ FORMULAR CERERE DE ÎNSCRIERE CURSURI ON-LINE 2024

cursuri online functionari publici

Cursurile sunt organizate săptămânal, cu durata de 5 zile, de luni până vineri, 6 ore/zi, total 30 de ore, conform Noului cod administrativ, necesare pentru promovarea pentru gradul profesional următor (furnizor certificat ISO 9001:2015 pentru cursurile on-line si face to face) !

DESCARCĂ DE AICI TEMATICĂ INTERACTIVĂ CURSURI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ORGANIZATE ON-LINE, PE LITORAL SAU LA MUNTE ÎN ANUL 2024 !

cursuri achizitii publice

CALENDAR CURSURI FUNCŢIONARI PUBLICI CU PREZENŢĂ FIZICĂ 2024:

DESCARCĂ DE AICI OFERTĂ CURSURI 5/7 ZILE, 30/40 ORE LITORAL 2024 (seria iulie – septembrie)

DESCARCA FORMULAR CERERE INSCRIERE CURSURI LITORAL 2024

VEZI AICI HOTELURI PARTENERE LITORAL 2024


DESCARCĂ DE AICI OFERTĂ CURSURI 5/7 ZILE 30/40 ORE SINAIA ianuarie – iunie 2024 (Bonus 5+1 gratuit taxă curs)

DESCARCĂ FORMULAR CERERE ÎNSCRIERE CURSURI PERFECŢIONARE MUNTE SINAIA 2024

DESCARCĂ DE AICI OFERTĂ CURSURI 7/5 ZILE, 40/30 ORE POIANA BRAŞOV ianuarie – decembrie 2024 (Bonus 5+1 gratuit taxă curs)

DESCARCĂ FORMULAR CERERE DE ÎNSCRIERE CURSURI POIANA BRAŞOV 2024

Pozele sunt protejate de drepturile autor si sunt destinate exclusiv participanților la cursurile noastre !

DENUMIREA CURSULUI: ACHIZITIILE PUBLICE – PLANIFICARE, PROCEDURI ŞI ASIGURAREA LEGALITĂŢII” 

Tematica abordată:

 1. Cadrul legislativ al achizițiilor publice
 2. Calitatea de autoritate contractanta
 3. Atribuțiile compartimentului intern specializat din cadrul autorității contractante
 4. Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016
 5. Praguri valorice in achizițiile publice
 6. Noutăți privind procesul de achiziție publica
 7. Strategia anuala de achiziție publica
 8. Programul anual al achizițiilor publice
 9. Etapizarea procesului de achiziție publica
 10. Documentul unic de achiziție european (DUAE)
 11. Noile tipuri de proceduri de atribuire
 12. Documentația de atribuire
 13. Etapa de organizare a procedurii
 14. Evaluarea ofertelor
 15. Conflictul de interese
 16. Reguli noi utilizare S.I.C.A.P. pentru autorități contractante

IMPORTANT ! În cadrul cursului veți primi GRATUIT următoarele modele de instrumente/proceduri de lucru/contracte utilizate in derularea procedurilor de achiziții publice:

 • Analiza legislativa mod desfasurare licitatie deschisa 
 • Schema flux de lucru licitatie deschisa
 • Matrice evaluare documente ofertant
 • Model referat de necesitate
 • Model nota justificativa achizitie off-line
 • Model proces-verbal sedinta analiza documente ce insotesc oferta
 • Model proces-verbal sedinta evaluare a ofertelor – propuneri financiare
 • Model proces-verbal sedinta evaluare a ofertelor – propuneri tehnice
 • Model proces-verbal sedinta accesare oferte – procedura simplificata
 • Model proces-verbal sedinta de deschidere a ofertelor
 • Model document aprobare propunere criteriu de atribuire
 • Model proces-verbal analiza oferte cumpărare directa SEAP
 • Model strategie contractate
 • Model PAAP
 • Model nota justificativa  s.a 

Cursuri cu diplomă organizate în baza H.G. nr. 1066/2008 şi a O.U.G. nr. 57/2019 !

Contravaloare taxa curs 7 zile = 930 lei (TVA inclus)

CONTACT: 0724.39.49.14 sau 0751.43.49.71