CURS INSTRUCTOR FORMARE 333309 – CURSURI 2022

OFERTĂ CURS SPECIALIZARE „INSTRUCTOR / PREPARATOR FORMARE” 

Autorizat ANC – COR: 333309 (pentru studii medii sau superioare)

LOCUL DE DESFĂŞURARE: SALĂ CONFERINŢĂ PROPRIEBucurești, str. Romancierilor, nt. 2A, bl. M17, sc. B, ap. 54 Sector 6 !

PREZENTAREA PROGRAMULUI DE FORMARE

 1. Tipul programului de pregătire: Specializare
 2. Denumirea ocupaţiei sau specificarea „grupări de competenţe”: „INSTRUCTOR / PREPARATOR FORMARE” (absolvenţii pot fi angajaţi ca formatori în baza unui contract individual de muncă sau pot realiza activităţi de perfecţionare profesională cu personalul din instituţiei sau din subordine).
 3. Codul Nomenclator/COR al calificării/ocupaţiei: Cod COR: 333309
 4. Tipul de certificat obţinut (de calificare, de absolvire): Certificat de absolvire
 5. Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: Studii medii.
 6. Durata de pregătire: 10 zile + examen
 7. Perioada: 2 saptamani (examenul de abolvire in ultima zi de curs).
 8. Interval orar desfăşurare cursuri: 16.00 – 22.00

OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi PSI
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare
 • Asigurarea managementului procesului de instruire
 • Evaluarea activităţilor de formare
 • Asigurarea funcţionalităţii utilajelor şi echipamentelor specifice din atelierele/laboratoarele de lucru
 • Dezvoltarea instituţională a organizaţiei şi dezvoltarea de parteneriate organizaţie-comunitate
 • Asigurarea managementul carierei şi al dezvoltării personale

DOTĂRILE PREVĂZUTE PENTRU PREGĂTIRE: laptop; video-proiector; ecran proiecţie; tablă; conectare la telefon, fax, internet.

Sala de curs unde se vor ţine cursurile este un spaţiu modern, beneficiază de toate dotările amintite .

Se vor asigura materiale consumabile necesare procesului de pregătire (coli A4, A3, pachet marker diverse culori, post-it-uri, layout-uri, etc.).

Se asigură accesul fiecărui participant la suportul de curs.

FORMATORI CU EXPERIENŢĂ DE PESTE 10 ANI ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE !

DETALII CU PRIVIRE LA ÎNSCRIERE, TAXA DE CURS

Furnizor curs: COLUMNA TRAINING & CONSULTING S.R.L.

Taxa de curs este în valoare de 770 lei !

Înscrierea la curs se poate face prin completarea cererii de inscriere de mai jos şi transmiterea acesteia scanata la adresa de mail inscrieri@columnatraining.ro înainte de începerea cursului.

DESCARCA DE AICI FORMULAR CERERE DE INSCRIERE CURS !

DOCUMENTE NECESARE ELIBERARE CERTIFICAT

 • Copie după cartea de identitate
 • Copie după certificatul de naştere
 • Copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui)
 • Copie după diploma de bacalaureat sau licenta.

EVALUAREA FINALA

  parte practica – consta in elaborarea si prezentarea unui proiect (se asigură suport pentru elaborarea proiectului în cadrul orelor de pregătire)

  parte teoretica – test grila .

CONTACT: 0722.207.117 0751.43.49.71

www.columnatraining.ro

 VĂ AŞTEPTĂM !

CURS “FORMATOR” Cod COR: 242401

PREZENTAREA PROGRAMULUI DE FORMARE

 1. Tipul programului de pregătire: Perfecţionare
 2. Denumirea ocupaţiei sau specificarea „grupări de competenţe”: Formator
 1. Codul Nomenclator/COR al calificării/ocupaţiei: Cod COR: 242401
 2. Tipul de certificat obţinut (de calificare, de absolvire): Certificat de absolvire
 3. Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: Studii superioare.
 4. Durata de pregătire: 2 saptamani

OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE

 • Pregătirea formării
 • Realizarea activităţilor de formare
 • Evaluarea participanţilor la formare
 • Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
 • Marketing-ul formării
 • Proiectarea programelor de formare
 • Organizarea programelor şi stagiilor de formare
 • Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

DOTĂRILE PREVĂZUTE PENTRU PREGĂTIRE

 •  laptop;
 •  video-proiector;
 •  ecran proiecţie;
 •  tablă;
 •  conectare la telefon, fax, internet.

Sala de curs unde se vor ţine cursurile este un spaţiu modern, beneficiază de toate dotările amintite .

Se vor asigura materiale consumabile necesare procesului de pregătire (coli A4, A3, pachet marker diverse culori, post-it-uri, layout-uri, etc.).

Se asigură accesul fiecărui participant la suportul de curs.

Autorizatie ANC Curs Formator Columna Training & Consulting !

Autorizatie Formator Columna 2012_0001